sp. z o.o. Bydgoszcz


zapraszamy na naszą nową stronę

www.akson.euNARZĘDZIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
FORMY WTRYSKOWE
FORMY ROZDMUCHOWE
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH
OBRÓBKA MECHANICZNAKorzystamy z współfinansowania z Unii Europejskiej
realizujemy projekty w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost Konkurencyjnosci Przedsiebiorstw

-zakup centrum frezarskiego HSC i technologii ICT,
-zakup współrzednosciowej maszyny pomiarowej CNC i technologii ICT

www.konkurencyjnosc.gov.pl, www.parp.gov.pladres


Siedziba i Wydział Narzędziowni:

AKSON sp. z o.o.
ul.Grunwaldzka 32
85-236 Bydgoszcz
Polska

Wydział Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych:
ul.Glinki 146
85-861 Bydgoszcz

adres internetowy: www.akson.eu,
inne dane :


NIP: 554-030-77-33, VATUE: PL 5540307733
REGON 090015951

Konta bankowe:
PEKAO SA II o.Bydgoszcz
PLN:54 1240 3493 1111 0000 4297 5773, EUR:PL43 1240 3493 1978 0000 4297 5786
RAIFFEISEN BANK POLSKA SA o.Bydgoszcz
PLN:24 1750 1051 0000 0000 0313 0142, EUR:PL49 1750 1051 0000 0000 0313 0177

KRS NR 0000192657
w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Kapitał zakładowy 100 000 PLN

telefony: adresy e-mail:

(052) 3226076 - sekretariat, fax
(052) 3259390 - sekretariat, rachunkowość
(052) 3259391 - zaopatrzenie, zamówienia
(052) 3259392 - zaopatrzenie, magazyn
(052) 3259393, 3456921 - warsztat
(052) 3259396 - konstruktorzy
(052) 3259397 - prezes
(052) 3259399 - technolodzy
(052) 3755681 - Wydział Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych: ul.Glinki 146, Bydgoszcz

akson@akson.eu biuro konstruktor@akson.eu konstruktorzy technolog@akson.eu technolodzy kontrola@akson.eu kontrola jakosci wtryskownia.akson@neostrada.pl Wydział Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych


PLAN DOJAZDU DO SIEDZIBY FIRMY


Bydgoszcz | powiększenie 1 | powiększenie 2


Kontakt| Plan dojazdu| Na początek